Teede ja parkimisplatside ehitus

Teede ja parkimisplatside ehitus on oluline liiklusvoo parandamisel ja piirkonna ligipääsetavuse toetamisel.

Selleks, et vastata nii elanike kui ka ettevõtete parkimisvajadustele, on vaja investeerida uute parklate rajamisse ja olemasolevate laiendamisse. Parkla ehitus võib olla keeruline protsess ning lahendada tuleb nii juriidilisi, ehituslikke kui ka tehnilisi küsimusi.

Oleme abiks kogu protsessi vältel. Võta meiega ühendust ja küsi pakkumist!

Heas korras teed ja parkimisplatsid soodustavad kaubaliiklust, inimeste soovi ja võimalusi liikuda tööle, kooli, vaba aja veetmise kohtadesse ja mujale. See soodustab majanduslikku kasvu, toetab kogukondade arengut ning parandab elukvaliteeti, mõjutades positiivselt mitmeid eluvaldkondi alates igapäevasest liikuvusest kuni keskkonnasäästlikkuse ja sotsiaalse heaoluni. Liiklusummikud, parkimiskohtade puudus ja teekatte halb seisukord ei ole ainult ebamugavused, vaid need võivad mõjutada ka piirkonna majandust ja elanike elukvaliteeti.

Ehitatud teed ja parklad peavad olema kvaliteetsed ja vastupidavad, et infrastruktuur taluks nii igapäevast kasutuskoormust kui ka äärmuslikke ilmastikutingimusi. Nii on võimalik pikendada teede ja parklate eluiga ning vähendada hooldus- ja remondikulusid. Hästi kavandatud ja ehitatud teed ja parkimisplatsid on sujuva liikluskorraldusega ja ohutud, vähendades õnnetuste riski ja tagades kõigile turvalise liikluskeskkonna. 

Kas plaanite tee või parkimisplatsi ehitust või remonti Tartus või mujal Lõuna-Eestis? Võtke meiega ühendust – saame aidata ehitada või remontida teid ja parkimisplatsi, et luua kõigile mugavamad ja ohutumad liiklemistingimused.

Sissesõidutee on majja, tallu vm peateelt keerav tee. Sissesõidutee rajamisel tuleb lisaks välisilmele pöörata tähelepanu mitmetele teguritele, et tulemuseks oleks lisaks meelepärasele välimusele ka vastupidav ja praktiline. Sissesõiduteede ehitusel tasub mõelda järgnevale:

 • Otsustage, milline võiks olla sissesõidutee kujundus. Valige sobiv kattematerjal – levinumad on tänavakivid, asfalt, betoon, killustik, aga sissesõidutee ehitusel võib kombineerida ka muru ja kivi või kasutada silmapaistvat mosaiikkivi. Mõelge ka sellele, milline sissesõidutee kujundus sobiks kõige paremini hoone ja aia üldise ilmega.
 • Veenduge, et planeeritav sissesõidutee oleks vastupidav. Eelistada tasub kattematerjali, mis oleks piisavalt vastupidav liikluskoormusele. On oluline, et aluspinnas oleks põhjalikult ettevalmistatud ja et drenaaž oleks läbimõeldud ning toimiv. Professionaalne sissesõidutee ehituse tulemusena on võimalik vältida vajumist, pragude teket ja muid sissesõidutee kahjustusi. 
 • Mõelge läbi, kui palju on võimalust ja valmisolekut panustada sissesõidutee hooldusesse. Sõltuvalt valitud kattematerjalist ja liikluskoormusest võib regulaarse hoolduse ajakulu olla erinev. Lisaks tavapärasele puhastusele võib olla vajalik näiteks kahjustuste parandamine, umbrohu noppimine või kruusa lisamine.

Kas plaanite korraliku ja hoone üldmuljega sobituva sissesõidutee ehitust Tartus või mujal Lõuna-Eestis? Võtke meiega ühendust – saame ehitada vastupidava ja kauni väljanägemisega sissesõidutee, mis on praktiline ja aitab luua meeldiva üldmulje.

Sõidukite arv linnades on aastate jooksul suurenenud ning toonud erinevates piirkondades kaasa surve luua uusi parkimiskohti. Selleks, et vastata nii elanike kui ka ettevõtete parkimisvajadustele, on vaja investeerida uute parklate rajamisse ja olemasolevate laiendamisse. Parkla ehitus võib olla keeruline protsess ning lahendada tuleb nii juriidilisi, ehituslikke kui ka tehnilisi küsimusi.

Parklate ja platside ehituse igas etapis pöörake tähelepanu erinevatele detailidele:

 • Parkla projekteerimine ja ehitustööde planeerimine. Selles etapis on oluline teha koostööd lisaks ehitajale ka kohaliku omavalitsusega, kes saab otsustada anda ehitusõiguse ja sätestab ehitusprojekti tingimused. Õigeaegselt tuleb taotleda vajalikud load ja mõelda olulistele detailidele, et vältida hilisemaid takistusi. Näiteks tuleb veenduda, kas maa-aluste tehnovõrkude tõttu on parkla ehitus üleüldse võimalik või kas kohalik omavalitsus on kehtestanud nõudeid kattematerjalile vm? Seejärel on võimalik taotleda parkla ehitusprojekti alusel ehitusluba, kaaluda võimalikke toetusmeetmeid ning kui kooskõlastused on olemas, saab alustada standarditele ja nõuetele vastava parkla või platsi ehitusega.
 • Parkla sujuva liikluskorralduse kavandamine. On oluline, et parkimiskohad oleksid piisavalt laiad ning sisse- ja väljasõit oleks sujuvalt korraldatud. Parklas liiklemine peab olema ohutu kõigile jalakäijatele ja sõidukitele.
 • Parkla või platsi ehitus professionaalide poolt, sh korralikult teostatud kaevetööd, aluspinna ettevalmistus, aluskihi rajamine ja kattematerjali paigaldus.
 • Parkimiskohtade märgistamine, parkimisteabe ja -korralduse, liiklusmärkide ja vajadusel tõkkepuu paigaldamine, valgustuse rajamine, parkimisplatsi haljastamine jne. Kui parklas kasutatakse parkimisseadmeid, tuleb ka need paigaldada ja seadistada.

Kas plaanite ehitada parkla või platsi Tartus või mujal Lõuna-Eestis? Võtke meiega ühendust – aitame ehitada vastupidava, turvalise ja kergesti ligipääsetava parkla või platsi, pakkudes paremaid võimalusi mugavamaks ja sujuvamaks parkimiseks.

Teede ja parklate projekteerimisel ja ehitusel saab huvi korral tutvuda Transpordiameti tee ehituse juhenditega. Abistavaid juhendeid on loodud erinevatel teemadel:

 • Teede seisukorra hindamine ning ehitus- ja remondiobjektide valik
 • Teede projekteerimine
 • Riigimaade kasutus
 • Teede ehitamine, remont ja korrashoid

Teede ehituse puhul on aluseks ehitusseadustiku alusel kehtestatud määrused “Tee projekteerimise normid” ja “Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded”. 

Kas olete saanud kooskõlastuse teede või parkla projektile ning plaanite alustada ehitusega Tartus või mujal Lõuna-Eestis? Võtke meiega ühendust – saame aidata vastupidavate ning nõuetele vastavate teede ja parklate rajamisega.

Miks meid valida?

Aitame ehitada uue tee või parkla

Üha suurenev sõidukite hulk ja paremad võimalused liiklemiseks toovad kaasa vajaduse uute teede, parklate ja platside ehituse järele. Samuti tuleb ette olemasolevate teede kulumist ja muid kahjustusi, mistõttu võib mõnikord teede remont olla vältimatu. 

Kas Teil on plaanis teede, parklate, platside ehitus või remont? Meie professionaalne meeskond saab aidata nõuetele ja ootustele vastava tee või parkla ehitusega kaasaegse tehnikagavõtke ühendust ja leiame koos parimad lahendused!

Hinnapäring

Küsi meilt tasuta hinnapakkumist – vastame reeglina 2 tööpäeva jooksul!