Septikute paigaldus

Septik on mugav ja soodne heitveeseade, mis sobib väiksema hulga reovee puhastamiseks.

Septik ehk settekaev on reoveepuhastussüsteemi põhikomponent ja on levinud kohtades, kus puudub ühendus üldreoveesüsteemiga. Eestis kasutab u 246 000 elanikku reovee kogumiseks kohtkäitlussüsteeme, nagu septik, biopuhasti või kogumismahuti.

Pöördu septiku paigaldadusega meie spetsialisti poole. 

Kui septiku ja imbväljaku paigaldamiseks on olemas luba kohalikult omavalitsuselt, on võimalik alustada septiku paigaldamisega. 

Reostusohu vältimiseks tuleb septikute paigaldamisel järgida nõudeid. Septiku ja imbväljaku asukoha valikul tuleb arvestada krundi pinnase koostise ja vormiga (kõrgused, tõusud, langused), võimaliku või olemasoleva joogiveevõtu asukohaga, põhjavee tasemega, veekogude kaugusega ning piirkondlike nõuete ja kehtestatud korraga. Samuti tuleb veenduda, et hiljem oleks septiku ja imbväljaku puhastuseks võimalik tühjendusauto juurdepääs, ning tasub arvestada sellega, et imbväljaku peal ei soovitata transpordivahendiga liikuda.

Veeseaduse alusel kehtestatud määruses “Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus” on toodud septikute ja muude omapuhastite paigaldamise nõuded.

 • Septiku paigaldus on võimalik asukohas, kus avarii korral reovesi ei ohusta põhjavett ning kus ei ole üleujutuse ohtu.
 • Septiku kaugus hoonest, teest, krundi piirist peab olema vähemalt 5 m.
 • Septiku imbväljaku ja salvkaevu vaheline kaugus sõltub lisaks koormusele ka pinnasest ja selle omadustest ning maapinna langusest.
 • Septik paigaldatakse joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee liikumissuuna suhtes allavoolu.

Veenduge, et septiku paigaldus oleks tehtud paigaldusjuhendit järgides professionaalide poolt, et võiksite kindlad olla selle efektiivsusest ja nõuetele vastavuses.

Veel soovitusi:

 • Ärge istutage puid ega sügavajuurelisi taimi imbväljakule või selle vahetusse lähedusse.
 • Ärge visake kanalisatsiooni ja wc-potti ummistavaid esemeid, sh õli ja rasva, kätekuivatuspaberit, mittelagunevaid hügieenitarbeid, juuksekarvu, toidujäätmeid jne.
 • Ärge visake ka kemikaale (väetised, värvained, lahusti jne), mis kahjustavad anorgaaniliste bakterite keskkonda.

Kas plaanite kanalisatsiooni rajamist maamajja või koju ning olete otsustanud septiku kasuks? Võtke meiega ühendust – aitame Tartus või mujal Lõuna-Eestis septiku paigaldusega, et heitveesüsteem oleks paigaldatud korrektselt ja töötaks tõrgeteta.

Septiku paigalduse hind sõltub mitmest tegurist:

 • Septiku ja imbväljaku suurus.
 • Septiku hind.
 • Imbväljaku materjalid.
 • Pinnase tingimused ja kaevetööde maht.
 • Lisaseadmed, nt tasemeandur mahuti täituvuse hindamiseks.
 • Septiku paigalduse asukoht ning kulu materjalide transpordile.
 • Septiku paigaldamisele ja imbväljaku rajamisele eelnevate ja järgnevate haljastustööde maht.

Septikute müügiga tegelevate ettevõtete hinnakirjades algavad imbväljaku ja septiku hinnad u 1000 eurost. Septiku hinnale lisandub imbväljaku ja septiku paigaldamise hind. 

Uurida võib ka Riigi Tugiteenuste Keskuse meedet “Hajaasustuste programm”, mille eesmärgiks on elutingimuste parandamine hajaasutustes ja mille raames toetatakse ka imbväljakuga septiku paigaldust.

Kas plaanite septiku paigaldust Tartus või mujal Lõuna-Eestis? Võtke meiega ühendust – saame selgitada imbväljaku ja septiku paigaldamise hinda ning pakkuda professionaalset teenust.

Septiku tööpõhimõte seisneb sette orgaanilise osa anaeroobses lagundamises. Septik on tüüpiliselt kahekambriline mahuti (tavaliselt 4000-7500 liitrit), mis on ühelt poolt ühendatud reovee sissevoolutoruga ja teiselt poolt äravoolutoruga. 

Esimeses kambris toimub tahkete jäätmete settimine põhja ning kõnts hõljub pinnale. Settinud osakesed lagundatakse anaeroobselt ja nende maht väheneb. Vedel osa voolab teise kambrisse edasiseks settimiseks. Puhastatud heitvesi voolab seejärel imbväljakule. 

Imbväljak on septikusüsteemi osa, mis võimaldab reoveel pinnasesse imbuda ja seal puhastuda. Imbväljaku ehitusel saab kasutada imbtorusid või imbtunnelit. Imbtunneli eeliseks on ruumisäästlikkus, väiksem hooldusvajadus ja pikem kasutusiga. Teatud juhtudel eelistatakse imbväljaku rajamisel imbtorusid, näiteks siis, kui on vaja immutada kõrgemal pinnasekihis (nt savipinnase korral). Imbväljaku suurus sõltub inimeste arvust ehk imbväljaku koormusest.

Järelejäänud osakesed jäävad kinni ja settivad pinnasesse. Vesi imbub pinnasesse ja jõuab lõpuks põhjavette. Aja jooksul kogunevad septikusse jäätmed, mis ei lagune anaeroobselt ja mis tuleb septikust eemaldada.

Septiku tühjendamise sagedus sõltub mahuti suurusest, reovee mahust ehk kasutamise sagedusest ning ümbritsevast temperatuurist, kuna anaeroobne lagundamine on kõrgematel temperatuuridel efektiivsem. Võimalik on paigaldada ka tasemeandur mahuti täituvuse hindamiseks. Tavaliselt puhastatakse septikut korra aastas. 

Kui imbväljak on imbtorustikest, siis tuleb seda puhastada vastavalt vajadusele või umbes 10 aasta tagant. Vajadusel tuleb imbtorustik välja vahetada.

Miks meid valida?

Aitame sind septiku paigaldusega

Septiku paigaldus on soodne ja efektiivne lahendust neile, kes soovivad rajada oma koju või maakodusse mugavat kanalisatsioonisüsteemi. Oluline on valida sobiv septik ja veenduda, et septiku paigaldus vastaks kõikidele kehtivatele nõuetele.

Kas vajate abi uue septiku paigaldusel Tartus või mujal Lõuna-Eestis? Meie kogenud meeskond pakub professionaalset paigaldust – võtke meiega ühendust ja aitame leida parima lahenduse!

Tehtud tööd

Hinnapäring

Küsi meilt tasuta hinnapakkumist – vastame reeglina 2 tööpäeva jooksul!